บริษัท อินฟินิตี้ เพอร์เฟค อิเลคทริค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

                

         บริษัท ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานออกแบบ และรับเหมาติดตั้ง งานระบบไฟฟ้า ระบบท่อน้ำ ระบบท่อลม (Piping work)  งานติดตั้งแอร์คอนดิชั่น  งานติดตั้ง หรือ งานเคลื่อนย้ายเครื่องจักรต่างๆ  (Maintenance and Installation Machine)  และงานเซอร์วิสทุกระบบ  ทั้งงานในโรงงาน และอาคารสูง  โดยทีมวิศวกร และช่างผู้ชำนาญการทีมีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 15 ปี ใส่ใจทุกรายละเอียดการทำงานและการบริการพร้อมส่งมอบงานทุกโครงการที่ได้มาตรฐานสากล

 

บริษัท อินฟินิตี้ เพอร์เฟค อิเลคทริค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  เป็นบริษัทชั้นนำด้านวิศวกรรมหลากหลายสาขาด้วยความมุ่งมั่นตอบสนองงานติดตั้ง และงานบริการ เพื่อสร้างประทับใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสูงทั้งคุณภาพและความสามารถ  จากผลงานที่ผ่านมา มากกว่า 30 โครงการล้วนแล้วเป็นที่พึงพอใจของลูกค้าเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยบริษัทมีทีมงานที่ได้มาตรฐานทางวิศวกรรม

 ที่ผ่านมางานของบริษัทสามารถสำเร็จตามระยะเวลาทุกงาน สิ่งสำคัญบริษัทยังมุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้วยระบบ Safety เรื่องความปลอดภัยในระหว่างการทำงาน  บริษัทมีความระมัดระวัง

ในการใช้เครื่องมือต่างๆ และทรัพย์สินของลูกค้าเป็นสำคัญ

 

พันธกิจ

                “ ส่งมอบงานคุณภาพ  สร้างความพึงพอใจสูงสุด รักษาสัญญาและความไว้วางใจ 

 

นโยบายของบริษัท

1.พนักงานของบริษัททุกคน ต้องปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด อุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์  ใส่ใจรายละเอียดและทรัพย์สินของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ

2.รักษาสัญญา และคุณภาพ ส่งมอบงานที่ได้มาตรฐานให้แก่ลูกค้าตามระยะเวลาที่กำหนด 

3.สร้างความไว้วางใจ ปฏิบัติงานตามกฎข้อบังคับของลูกค้า และช่วยลูกค้าลดต้นทุนให้ได้มากที่สุด

4.มุ่งมั่นปรับปรุงและพัฒนาการทำงาน สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าให้พึงพอใจมากที่สุด

5.รักษาเวลาเป็นสำคัญ งานต้องแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีกำหนด

6.ควบคุมงานด้วยทีมงานวิศวกรรมที่ได้รับการรับรองจากสถาบันชั้นนำหลากหลายสาขา